فرهنگ و هنر

 
 
دکتر حسين فلسفي چهره ماندگار گرگان زمين
تعداد بازدید:1661مرتبه    ادامه مطلب ...

 
دکتري داروسازي و از دانشمندان برتر جهان
تعداد بازدید:1832مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شهردار گرگان در سال هاي 1355 تا 1357
تعداد بازدید:2081مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر ورزش گرگان
تعداد بازدید:2358مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از حکما و عرفاي عصر شاه عباس صفوي و شاه صفي صفوي.
تعداد بازدید:2358مرتبه    ادامه مطلب ...

 
فيلسوف، حکيم و از مشاهير و دانشمندان عصر صفوي، و جامع علوم منقول و معقول
تعداد بازدید:3191مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از بزرگترين ادباي قرن پنجم هجري
تعداد بازدید:2256مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معاصر دوره ي صفويه
تعداد بازدید:2170مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معلم و مدير دبستان هاي گرگان
تعداد بازدید:3184مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از قديمي ترين برنج فروشان گرگان
تعداد بازدید:2529مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار مشهور گرگان
تعداد بازدید:2675مرتبه    ادامه مطلب ...

 
معروف به ابراهيم زاده شاعر و اديب گرگاني
تعداد بازدید:3157مرتبه    ادامه مطلب ...

 
شاعر مديحه سراي گرگاني
تعداد بازدید:2595مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پايه گذار موزيک ارتش و بنيان گذار عکاسي حرفه اي در گرگان
تعداد بازدید:2965مرتبه    ادامه مطلب ...

 
تاجر گرگاني و واقف بيمارستان دزياني گرگان
تعداد بازدید:2648مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از مجسمه سازان و شعراي چيره دست گرگان
تعداد بازدید:2691مرتبه    ادامه مطلب ...

 
پدر عکاسي نوين گرگان
تعداد بازدید:2540مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از داستان سرايان بزرگ زبان فارسي
تعداد بازدید:3198مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متولدسال 1297در شهرستان گرگان است. اديب،حافظ شناس و مترجم
تعداد بازدید:2688مرتبه    ادامه مطلب ...

 
متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس و پايه گذار مرکز مبارزه با سل در تهران و متخصص بيماريهاي ريوي از پاريس نماينده مردم گرگان در دوره چهاردهم،پانزدهم و هفدهم مجلس شوراي ملي
تعداد بازدید:3044مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از چهره هاي فرهنگي قديمي گرگان
تعداد بازدید:2931مرتبه    ادامه مطلب ...

 
ز نخستين مهندسان عمران منطقه
تعداد بازدید:2676مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از اولين خبرنگاران دوران خود
تعداد بازدید:2622مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از دانشجويان نخبه رياضي کشور
تعداد بازدید:2614مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اسدالله معطوفي محقق,نويسنده و پژوهشگر گرگان
تعداد بازدید:3726مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از نقاشان و عکاسان گرگان
تعداد بازدید:2708مرتبه    ادامه مطلب ...

 
اولين‌ پايه‌گذار و پدر موسيقي‌ جديد ايران‌
تعداد بازدید:2585مرتبه    ادامه مطلب ...

 
منيژه بردبار از فرهنگيان قديم گرگان
تعداد بازدید:2718مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از تجار و چهره هاي نيکوکاري در گرگان
تعداد بازدید:3370مرتبه    ادامه مطلب ...

 
از پيشکسوتان گياهپزشکي ايران و موسس و بنيان گذار دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد بازدید:3149مرتبه    ادامه مطلب ...

 
12
 
تلفن های ضروری

194
141
121
117
115
125
134
139
32628605
امداد شبکه گاز
اطلاعات راه ها
شبکه برق
خرابی تلفن
فوریتهای اورژانس
آتشنشانی
هواشناسی
اطلاعات راه آهن
اطلاعات پرواز
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کانون آگهی تبلیغات اندیشه پویا می باشد. کلیه فعالیت های این وب سایت برابر قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.